Verksamhet 2016

 

RÄTTVIKS HEMSLÖJDSFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

 

Ordförande: Agneta Rosenlund, vald på 2 år kvarstår till årsmötet 2017
Ledamöter:  Mats Eskils, vald på 2 år till 2017
Christina Alm, vald på 2 år till 2018
Lene Björk, vald på 2 år till 2018
Margareta Kurtén, vald på 1 år till 2017
Suppleanter:
Lina Gravsjö, vald på 2 år till 2018
Ingrid Pehrsson, vald på 2 år till 2017
Stefan Ekedahl vald på 2 år till 2018

Kassör utom styrelsen: Yvonne Backlund

Revisorer: Christina Larsson och Inger Skoglund, ersättare Åke Rhodin.

Valberedning: Ingmarie Jansson och Ingrid Roos Larsson.

Medlemsantalet uppgår till ca 220. Nya medlemmar har tillkommit. Några har försvunnit.

Medlemmar erbjuds 10% rabatt i föreningens egen butik i Hemslöjdsstugan, Rättvik.

Årsavgiften har varit oförändrad 150 kronor. Därav går 50 kronor till Svenska Hemslöjdsföreningens Riksförbund och 2 kr till Dalarnas Hemslöjdsföreningars slöjdarstipendium.

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Arbetet i styrelsen flyter på bra. Arbetssättet inom Hemslöjdsföreningen och mellan föreningen och våra entreprenörer som driver affären har hittat sin form.

Verksamheter
Hemslöjdsaffären drivs av Rättviks Slöjd AB (RSAB) och ägs till 100% av Rättviks Hemslöjdsförening. Under 2016 har RSAB inte haft några anställda. De fristående entreprenörerna Åsa Luthman och Anna-Britta Fornstedt har haft fortsatt förtroende att driva affären, något som de gjort sedan 2012.

Butiken visar ett mycket gott resultat för femte året i följd. Verksamheten med försäljning och uthyrning av begagnade dräktdelar är lönsam. Johanna Runbäck finns tillgänglig några timmar varje vecka för dräktrådgivning och prissättning av inkomna dräktdelar.

 

Övrig verksamhet
2016 var ett händelserikt år för Rättviks Hemslöjdsförening. Föreningens årsmöte hölls i Kulturhuset 20 mars 2016.

Den stora utställningen ”Jul i vårt hus” plockades ner den 13 januari. Föreningen hade fått låna julföremål av 25 personer. Vi är glada över det stora engagemanget.

Vi började året med att tacka våra ideellt arbetande medlemmar genom att bjuda dem på Afternoon Tea på Hotell Lerdalshöjden. Den 30 januari kl 15:00 hade hotellet dukat upp till Teaparty. Stefan Ekedahl, musiker och tillverkare av folkliga flöjter berättade och gav lite smakprov. Pris 150 kr för vanliga gäster och gratis för medlemmar. Några passade på att bli medlemmar och utnyttja förmånen direkt.

Den 17 mars representerade Anna-Britta Fornstedt, Raine Mickels, Ingmari Jansson och jag Rättviks Hemslöjdsförening och deltog vid Dalarnas Hemslöjdsförenings årsmöte som hölls i Nås.

Den 6, 7 och 8 maj var det dags för vårmarknadscaféet i Lillstugan. Anna-Britta Fornstedt bakade goda tårtor och bokade personal till köket och serveringen bland våra medlemmar. Ingmari Jansson är kökschef och delar ansvaret för inköp med mera med Ingrid Pehrson. Bröd till smörgåsarna köper vi hos Snitths bageri Furudal. Styrelsen och våra medlemmar gör en stor arbetsinsats och caféerna ger goda intäkter och drar dessutom lite folk till Hemslöjdsstugan under marknadsdagarna. Från och med i år kunde man betala med Swish direkt till Hemslöjdsföreningens konto i Leksands Sparbank.

Den 10 maj ställde Elisabeth Anlén upp med kort varsel och höll en liten dräktinformation till blivande konfirmander och deras anhöriga.

Onsdagen den 18 maj deltog några ur styrelsen i en träff om Hemslöjdens samlingar i Leksands kulturhus kl 12:30-16:00, Dalarnas Hemslöjdsförening och Riksföreningen hade kallat till.

Ordföranden och Ingmari Jansson åkte till Sätergläntan och deltog i deras årsmöte den 20 maj.

Två Slöjdcaféer genomfördes traditionsenligt i Kulturhuset i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan – det första den 19 mars och ett på hösten. Även här ställer medlemmarna upp ideellt och visar och berättar om virkning, knyppling, bandvävning, tvåändstickning med mera.

Rättviks pastorat och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade ett sommarläger för Slöjd och skapande för barn 8-12 år veckan efter midsommar. Vi var medarrangörer liksom förra sommaren.

Lottkiosken har varit öppen och välbesökt under båda marknaderna och under hela sommarsäsongen. Även här är vi beroende av att våra medlemmar ställer upp ideellt för att sälja lotter i kiosken och samtidigt göra god PR för hemslöjden. Anna-Britta Fornstedt gör en mycket stor insats, som ser till att lottkiosken är bemannad. Hon har även koll på lotteritillståndet och köper in vinster. Ordföranden hämtar kassan nästan varje dag och sätter in pengarna på Leksands Sparbank att eftersom.

Den 3 sep hyrde vi 2 bord i Skräddargården, Stumsnäs och deltog i årets Hantverksdag. Det blev mest försäljning av boken ”Rättviksdräkten” men även andra varor från hemslöjdsbutiken fanns med. Britta Malm hyrde ett eget bord där hon visade och sålde glädjande många tvåändstickade alster. På så vis visade vi upp Rättviks Hemslöjdsförening och levande hantverk.

Den 11 sep deltog vi med en pysselstation under ”Barnens dag” på Helsingland, som arrangerades av Lotta Backlund, Green Owl Travel och lockade 5-600 besökare. Agneta ansvarade för genomförandet med hjälp av Elisabeth Anlén och en annan stumsnäsbo Anne-Marie Agnas, erfaren fritidspedagog. Vi fick låna verktyg och material till luffarslöjd och att jobba med repslagning av Länshemslöjdens Kattis och Fredrik. Även en slöjdlärare, Göran Jansson, i hårdslöjd var med som handledare. Även Lene Marie Björk var med hela dagen. ”Barnens dag” genomfördes för andra året i rad i Rättvik. Medarrangörer var Stiftsgården, Trapperservice, Rättviks Hembygdsförening och Rättviks kommun. Planer finns på en fortsättning nästa år.

Under höstens Seniormässa 55+ i Församlingshemmet den 17 september deltog ett 40-tal utställare även Handslaget. Det var andra gången som 50+ mässan arrangerades i Rättvik. Förra gången var 2014 och då var antalet besökare ca 500. Arrangörer var SPF Seniorerna Rättviksringen, Rättviks kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Utställare var bland annat representanter för olika handikappföreningar, kommunpolisen, Apoteket, en optiker och Koppjärk Hälsocenter. Men eftersom ”Ett gott liv” innehåller så mycket annat fanns även Rättviks judoklubb, Dalkarlsvandringen, GarnCentrum, hudterapeuten Monica Larsson och biodlaren Elg Kerstin Similää på plats. Rättviks Hemslöjdsförening satsade på att sälja boken ”Rättviksdräkten – tä vändas och fest” och hade ett kampanjpris: köp två betala för en. Det var många som nappade på erbjudandet.

Lördagen den 17 sep genomfördes höstens Slöjdcafé i Kulturhuset. Britta Malm och Ingmari Jansson arrangerar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. På lördagen deltog Christina Alm, Ingrid Pehrson, Inger Smårs och Ann-Britt Andersson. Man visade stickning för vänsterhänta, tvåändstickning, knyppling, bandvävning med mera.

Första helgen i oktober (7, 8 och 9) var det dags för höstens marknadscafé. Anna-Britta bakade tårtor och några styrelsemedlemmar bakade kakor. Ingmari köper bröd till smörgåsarna hos Snitths bageri i Furudal. De populära bullarna köper vi hos Fricks.

Vincent Förlag, Nils Åberg ansökte hos föreningen om ett bidrag för att producera boken ”Lillflickan på Klockargården i Gärdebyn” av Göran Sörman och Ruth Karis (1927-2013). Styrelsen beslutade att bevilja önskat bidrag.

Den 19 november genomfördes en medlemsresa med buss till Wålstedts Textilverkstad i Dala Floda och vidare till Ottilia Adelborgs museum i Gagnef. Resan arrangerades som ett tack till de medlemmar som ställt upp och hjälpt föreningen under 2016.

Den 10 december, Rättviks julmarknad, deltog Ingmari Jansson och Ingrid Pehrson och sålde lotter till årets jullotteri i Hemslöjdsstugan. Även den 11 december, Skyltsöndagen, var det lottförsäljning.

Inför julen ville vi hjälpa till med att marknadsföra den rykande färska boken ”Lillflickan på Klockargården”, så vi köpte några böcker i kommission. De gick åt som smör i solsken. På lördagen den 17 dec var det Ingmari och Agneta som var på plats och på söndagen de 4:e advent var det öppet i Hemslöjdsstugan och Lene Marie Björk och Agneta var i butiken.

 

Rättvik den 22 februari 2017
RÄTTVIKS HEMSLÖJDSFÖRENING

 

 

Agneta Rosenlund                                                       Mats Eskils
Ordförande                                                                       T f ordförande