Verksamhet 2015

2015varkiosk2015stamma4alvsjo2Jul i v_rt hus

Rättviks Hemslöjdsförening

Verksamhetsberättelse 2015

(pdf-version finns längst ner på sidan)

 

Ordförande:

Agneta Rosenlund valdes till ny ordförande, kvarstår till årsmötet 2017.

Ledamöter:

Mats Eskils, vald på 2 år till 2017

Christina Alm, vald på 2 år till 2016

Lene Björk, vald på 2 år till 2016

Gunilla Hammarskiöld avgick 8 sep 2015 av hälsoskäl

Suppleanter:

Margareta Kurten, vald på 2 år till 2016

Lina Gravsjö, vald på 2 år till 2016

Ingrid Pehrson, vald på 2 år till 2017

Kassör utom styrelsen:

Yvonne Backlund

Revisorer:

Christina Larsson och Inger Skoglund, ersättare Åke Rhodin.

Valberedning:

lngmari Jansson och Ingrid Roos Larsson

 

  • Medlemsantalet uppgår till ca 200. Ett 20- tal nya medlemmar har tillkommit. Några har försvunnit.
  • Medlemmar erbjuds 10% rabatt i föreningens egen butik i Hemslöjdsstugan, Rättvik.
  • Årsavgiften har varit oförändrad 150 kronor. 50 kronor av denna avgift går till Svenska Hemslöjds­föreningarnas Riksförbund och 2 kr till Dalarnas Hemslöjdsföreningars Slöjdarstipendium.
  • Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Arbetet i styrelsen flyter på bra.
  • Arbetssättet inom Hemslöjdsföreningen och mellan föreningen och våra entreprenörer som driver affären har hittat sin form.

Verksamheter

Hemslöjdsaffären drivs av Rättviks Slöjd AB (RSAB) och ägs till 100% av Rättviks Hemslöjdsförening. Under 2015 har RSAB inte haft några anställda. De fristående entreprenörerna Åsa Luthman och Anna-Britta Fornstedt har fortsatt förtroende att driva affären, något som de gjort sedan 2012.

Butiken visar ett mycket gott resultat för fjärde året i följd. Verksamheten med försäljning och uthyrning av begagnade dräktdelar är lönsam. Johanna Runbäck finns tillgänglig några timmar varje fredag för dräktrådgivning och prissättning av inkomna dräktdelar. Föreningen hyr även ut en bakhäll och en kardmaskin via butiken.

 

Övrig verksamhet

Hemslöjdsföreningens årsmöte hölls i Kulturhuset 22 mars 2015.

Raine Mickels (tidigare ordförande), Agneta Rosenlund (nyvald ordförande) och lngmari Jansson (sammankallande i valberedningen) deltog i Dalarnas Hemslöjdsförbunds årsmöte i Hedemora den 26 mars. Där utdelades stipendium till Stefan Ekedahl och Linda Beya.

Vid Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds årsmöte vid Hemslöjdens stämmodagar i Uppsala 29-30 maj deltog Agneta Rosenlund tillsammans med Björn Grünewald, ordförande och Ulla Berglund Brasch, sekreterare, som ombud för Dalarnas Hemslöjdsförbund. Även Anna-Frida Hellberg (vik konsulent) var med från Falun. Visitkort till ordförande (plus neutrala kort) utformades och trycktes.

Mats Eskils tog på ett styrelsemöte upp behovet av kameraövervakning i butiken och fick uppdraget att ta in kostnadsförslag. Farstun var i behov av reparation och belysning. Mats kontaktade värden.

De traditionella, uppskattade och välbesökta marknadscaféerna i Lillstugan genomfördes första helgen i maj respektive första helgen i oktober. Arbetsgrupperna fungerar bra. Nya kaffeautomater köptes in. Styrelsen och medlemmar gör en stor ideell arbetsinsats, som ger goda intäkter.

Två Slöjdcaféer i Kulturhuset genomfördes traditionsenligt i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan, ett på våren och ett på hösten.

Styrelsen beslutade under våren att sponsra en av de bänkar som kommunen skulle ställa ut i samhället. Varje bänk är försedd med en skylt med namnet på sponsorn. Vår bänk är placerad mellan stationen och Långbryggan vid promenadvägen mot campingen med fin utsikt mot Siljan och bryggan. Vila och njut!

Dalarnas Hemslöjdsförbund deltog under våren i skrivningen av en ny Kultur- och bildningsplan för Dalarna

2016-2018 på uppdrag av Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsförvaltning. Ett möte hölls i Leksand tillsammans med hemslöjdskonsulenterna Ulla och Anna-Frida från Falun den 15 april. Från Rättviks Hem­- slöjdsförening deltog Lene, Mats, lngmari, Agneta och Anna-Britta.

Två medlemmar i styrelsen har deltagit i utbildningen i ”Hemslöjdens samlingar” för Digitalt Museum hos

Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR) för att kunna presentera våra föremål digitalt.

Lottkiosken har varit öppen och välbesökt under marknaderna och under hela sommarsäsongen. Vi är tack­ samma över att våra medlemmar ställer upp ideellt för att sälja lotter i kiosken och samtidigt göra god PR för hemslöjden.

Vi var medarrangörer i ett sommarläger för Slöjd och skapande för barn 8-12 år den 22-23 juni tillsammans med Rättviks pastorat och studieförbundet Vuxenskolan.

Boken ”Rättviksdräkten” marknadsfördes och såldes av lngmari och Agneta under Oreveckan vecka 28 och

Vikarbydagen den 9 juli. Ett nytt säljblad för boken har utformats och tryckts.

Vi har ett bra samarbete med vävstugorna iVikarbyn och Boda. Vi har också tillgång till ett skyltfönster hos vävstugan Emvivi, Vikarbyn. lngmari ansvarar för vår skyltning där.

Asa i butiken föreslog redan i våras att vi skulle ha ett papper att sätta i händerna på dem som är intresserade av att bli medlemmar. Sagt och gjort. Det utformades och trycktes och lades i butiken. Det har varit till god hjälp att få flera nya medlemmar under hösten. Har även spritts i sociala medier.

Vi bjöd in alla medlemmar till Afternoon Tea på Hotell Lerdalshöjden den 30 januari 2016. Vi valde att annonsera i RättviksNytt för att nå både medlemmarna och andra intresserade Rättviksbor. Ca 60 personer anmälde sig och vi värvade 14 nya medlemmar. Ett initiativ av Mats, som genomfördes av lngmari.

Anna-Britta informerade om att Hemslöjden i Dalarna skulle ställa ut under Syfestivalen på Stockholms-

mäs­san 23-25 oktober. Hon behövde ta fram materialpaket med beskrivningar. Lene, Ingrid och lngmari hjälpte till att leta i källaren. Iden att också arrangera en studieresa för medlemmarna väcktes. Inbjudan till resan postades 20 okt. Rubrik: Följ med till Syfestivalen den 24 oktober 2015. Barbros buss anlitades. Avresa kl 7, hemresa kl16 med kafferast vid Sala Silvergruva.

Ingmari föreslog Företagarna Rättvik att de skulle göra ett studiebesök i Hemslöjdsstugan den 2 december. Ulrika Ström informerade om Handslaget och Anna-Britta Fornstedt om Hemslöjden. Föreningen bjöd på lite förtäring, bl.a. glögg från Björgården.

Föreningen och Rättviks Slöjd medverkade under Rättviks julmarknad i Kulturhuset. Ingmari förberedde ett listlotteri med 400 lotter. Tillstånd finns. lngmari, Ingrid och Lene sålde 400 lotter.

Året avslutades med utställningen ”Jul i vårt hus” i Kulturhuset 19 dec -13 jan 2016 i samarbete med Rättviks Kultur och studieförbundet Vuxenskolan. Margareta föreslog att vi skulle be våra medlemmar låna ut gammalt julpynt, som skulle spegla hur julen såg ut förr. lngmari, Ingrid, Agneta och Margareta lade ner mycket tid för att tillsammans med Lotta Lindbäck i Rättviks Kulturhus arrangera alla lånade föremål till en smakfull och lockande utställning.

Vi annonserade i Rättviks Nytt inför inlämningen av föremål och en mindre annons för invigningen. Vi an­ vände oss även av sociala medier som Facebook och lnstagram för att sprida informationen. Utställningen uppmärksammades i lokalpressen med ett helt uppslag i Pralin. Dessutom följdes den upp i Falu Kuriren med text och bild från pressvisningen och bilder från själva invigningen den 19 december då Sven Trägårdh, vår nyligen pensionerade kyrkoherde, lockade mycket folk och höll ett uppskattat invigningstal. Vi hade även anlitat två musiker för underhållningen; Sege Johansson, trumpet och Freddie Dahlman, piano. Vi bjöd på glögg och Ingmaris hembakade saffransskorpor. Utställningen blev välbesökt och ett uppskattat besöksmål under helgledigheterna.

Rättviks Hemslöjdsförening tackar sina medlemmar för det gångna året och önskar alla välkomna till ett nytt verksamhetsår. Gunilla Hammarskiöld avgick 8 sep 2015 av hälsoskäl.

 

Rättvik den 20 februari 2016

 

Agneta Rosenlund                                                  Christina Alm

 

Lene-Marie Björk                                                   Mats Eskils

 

Margareta Kurtén                                                   Ingrid Pehrson

 

-”-   -”-   -”-

pdf-version 3 sidor: Klicka för förstoring:

Ann årsmöte-1_Sida_1Ann årsmöte-2_Sida_2Ann årsmöte-2_Sida_3

 

 

 

 

Hemslöjden